Konzultácie
Zabezpečujeme konzultácie a poradenstvo týkajúce sa softvérového bolíka MATLAB.

Vývoj softvéru
Ponúkame vývoj softvéru, ktorý bude využívať systém MATLAB.

Školenia
Využite naše školiace priestory a naučte sa pracovať s MATLABom na niektorm z kurzov. Školenie je možné absolvovať aj na vašom pracovisku. Naši lektori Vás radi navštívia. Môžete tak dopriať vzdelávací kurz Vašim pracovníkom priamo vo svojej firme, alebo škole.