FELIA s.r.o.
Lysákova 1887/12
Bratislava 841 01
Slovensko

IČO: 47 043 628
DIČ 2023719214
IČ DPH: SK2023719214
info@felia.sk

Spoločnosť nie je platca DPH - registrácia DPH podľa §7a: Služby sú dodané v režime "reverse charge", tovar je oslobodený od dane = povinnosť vysporiadať DPH podľa platnej legislatívy vzniká osobe odberateľa v štáte dodania.